Izolacja akustyczna ścian działowych

Niezależnie od tego, czy jesteś w branży budowlanej, czy jesteś wykonawcą szukającym porady na temat izolacji akustycznej ścian działowych, istnieje wiele czynników do rozważenia. Będziesz musiał rozważyć typ izolacji i lokalizację kołków, aby określić ilość potrzebnej izolacji.

Mamy przyjemność przedstawić artykuł przygotowany w porozumieniu z dzialka.info.pl

Pianka poliuretanowa

Wśród różnych materiałów izolacyjnych dla ścian działowych, pianka poliuretanowa jest dobrym izolatorem termicznym. Jej wysokie właściwości absorpcyjne i uszczelniające pozwalają ograniczyć przenoszenie dźwięków powietrznych. Pianka poliuretanowa jest również skuteczna w redukcji hałasu generowanego przez penetracje mechaniczne. Jej elastyczność pozwala na wykorzystanie jej w różnych zastosowaniach.

Pianka poliuretanowa jest stosowana w ścianach działowych, ościeżnicach drzwi i okien, elementach konstrukcyjnych, parkingach, nadwoziach pojazdów i zbiornikach. Stosuje się ją również do uszczelniania połączeń i penetracji. Pianka poliuretanowa może być natryskiwana na powierzchnię ram okiennych i drzwiowych.

Pianka poliuretanowa jest materiałem nieagresywnym, który tworzy skuteczne uszczelnienie chropowatych otworów. Zwraca się również uwagę na jej doskonałą odporność na ścieranie. Jest szeroko stosowana w ościeżach drzwi i okien, ponieważ zapewnia większy komfort mieszkańcom. Blokuje również przepływ powietrza i pomaga zmniejszyć rachunki za energię.

Pianka poliuretanowa jest również wykorzystywana do izolacji akustycznej. Redukuje ona dźwięki powietrzne i pomaga zapobiegać ich przenoszeniu przez pustą przestrzeń budynku. Zmniejsza również dźwięk wydostający się z dróg flankujących. Dzieje się tak, ponieważ materiał jest w stanie dotrzeć do niewielkich szczelin.

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa jest preferowanym wyborem do izolacji ścian działowych. Jej wysoka zdolność adhezyjna pozwala jej dobrze łączyć się z większością materiałów budowlanych. Jest również wodoszczelna i odporna na działanie czynników atmosferycznych. Pianka poliuretanowa jest również nie zwiotczała i wysoce sprężysta. Jest powszechnie stosowana w ościeżach drzwi i ram okiennych w celu zapewnienia izolacji akustycznej.

Sztywna pianka poliuretanowa jest wykonana z polioli, które mają rozgałęzione łańcuchy. Materiały te nie są tak chłonne jak poliuretany otwartokomórkowe. Komórki mają minimalny wymiar od 50 do 300 f..lm. Generalnie chłonność pianki jest mniejsza niż 0,1.

Otwartokomórkowa pianka poliuretanowa jest rodzajem pianki termoakustycznej, która może być stosowana do ścian wewnętrznych i zewnętrznych, ościeży drzwi i ram okiennych, konstrukcji murowanych i suchych okładzin. Może zapewnić izolację akustyczną w zakresie od 45 do 60 dBA. Stosowana jest w wielu obiektach komercyjnych. Jest dostępna w różnych grubościach i kolorach.

W Europie rośnie zapotrzebowanie na jednoskładnikowe izolacje z pianki poliuretanowej. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonych wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Ponadto produkty z jednoskładnikowej pianki poliuretanowej są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Są bezpieczne i zgodne ze zwiększonymi wymaganiami w zakresie oszczędności energii.

Panele izolacyjne z włókna szklanego

Zastosowanie izolacji z włókna szklanego w ścianach działowych to świetny sposób na zmniejszenie hałasu. Panele te są dostępne w wielu różnych grubościach. Są one zaprojektowane tak, aby zmieścić się między kołkami ściennymi. Mogą być również stosowane na strychach i podłogach. Są niedrogie w instalacji i nie wymagają profesjonalisty.

Izolacja z włókna szklanego jest świetnym izolatorem termicznym. Zatrzyma transfer ciepła w zimie, a także może pomóc w ochronie przed upałem latem. Jest również świetna do izolacji akustycznej. Przy prawidłowym zastosowaniu może zmniejszyć hałas nawet o 95 procent.

Izolacja z włókna szklanego jest dostępna w postaci luźnego wypełnienia, wstępnie przyciętych rozmiarów i paneli. Może być stosowana do izolacji akustycznej ścian i sufitów. Jest to świetny wybór dla poważnych projektów dźwiękoszczelnych. Można ją również zainstalować na istniejącej izolacji batonowej.

Włókno szklane jest również znane z tego, że jest najtańszym dostępnym produktem. Jest ono również dostępne w gotowych wartościach R od R-8 do R-49. Można użyć odpowiedniego typu izolacji, aby zwiększyć ocenę STC zespołu przegród nawet o cztery lub pięć punktów.

Izolacja z włókna szklanego nie spowalnia przepływu powietrza tak jak celuloza. Jest również bardzo cienka i elastyczna. Przy prawidłowym zastosowaniu nie tworzy sprzężenia pomiędzy izolowaną ścianą a kołkami działowymi. Jeśli jednak zostanie zainstalowana nieprawidłowo, może tworzyć szczeliny powietrzne, przez które przenika dźwięk.

Izolacja z włókna szklanego może być instalowana przez właścicieli domów lub przez profesjonalistów. Może być używana do wygłuszania ścian lub sufitów, a także pomaga chronić przed ogniem.

Jeśli instalujesz izolację celulozową, najlepiej jest użyć bariery jakiegoś rodzaju, takiej jak ściana gipsowa, aby zapobiec przepływowi powietrza przez nią. Celuloza jest również znana z tego, że z czasem osiada. Łatwiej jest uszczelnić szczeliny przy użyciu celulozy niż włókna szklanego. Można również użyć pianki natryskowej do wypełnienia szczelin pozostawionych przez celulozę.

Najlepiej sprawdzają się ściany i sufity z izolacją z włókna szklanego. Te ściany i sufity powinny być również wykończone dźwiękoszczelną płytą gipsową.

Poza tym, że jest to izolacja akustyczna, włókno szklane jest świetnym izolatorem termicznym. Ochroni Twoje ściany i sufity przed zimnem w zimie i gorącem w lecie.

Geometrie słupów A, B i C

Zastosowanie perforowanych konstrukcji słupów daje możliwość zwiększenia izolacji akustycznej ścian działowych. Jednakże nadal nie jest jasne, czy kompromis pomiędzy zużyciem materiału a wydajnością akustyczną jest optymalny. Zanim będzie można zmierzyć rzeczywistą poprawę, należy przeprowadzić eksperymentalną ocenę projektu.

W tym badaniu oceniono właściwości akustyczne sześciu różnych konstrukcji perforowanych słupków. Ważony wskaźnik redukcji dźwięku został oszacowany dla każdego zespołu ścian przy użyciu akustycznego modelowania numerycznego. Metodologia ta została zweryfikowana przez ISO 10140-1:2021 i BS 5234.

Badanie można zastosować do szerokiego zakresu popularnych typów ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Akustyczne modelowanie numeryczne zapewnia dokładne przewidywanie izolacyjności akustycznej oferowanej przez konstrukcje słupków. Koszt obliczeniowy jest proporcjonalny do złożoności modelu. Metoda ta oferuje dokładność +-1 dB. Zawiera model akustyczny FSI z elementami płynnymi, które odwzorowują powietrze w pomieszczeniu oraz elementy konstrukcyjne przegród ściennych.

Interakcja płyn-struktura na stykach jest rozwiązywana w celu uzyskania wartości ciśnienia węzłowego po obu stronach ściany kolankowej. Czas rozwiązania jest proporcjonalny do FSI. Metoda ta pozwala na drgania elementów konstrukcyjnych przegród ściennych w odpowiedzi na ciśnienie cieczy. Możliwa jest również symulacja perforacji środnika przy użyciu metody elementów skończonych. Metoda ta została zwalidowana w oparciu o normę BS 5234 i ma zastosowanie do różnych typów konstrukcji perforowanych słupów.

Akustyczne modelowanie numeryczne zostało użyte do oceny wydajności sześciu różnych konfiguracji perforowanych kołków. Wydajność każdej z nich została porównana z konwencjonalną konstrukcją perforowanych słupów w kształcie litery C. Oprócz wydajności akustycznej, elementy te zostały również ocenione pod kątem zgodności strukturalnej. Nieliniowa analiza strukturalna oceniała również zdolność ściany z kolców do wytrzymania i utrzymania ludzi przy niej. Wśród perforowanych wzorów kołków, zwykły kołek F okazał się mieć najmniejszą wydajność. Jednak perforowane kołki B, C i D miały nieco lepsze osiągi.

Oprócz poprawy właściwości akustycznych, perforacja zmniejsza również mostki akustyczne. Konfiguracje perforacji zostały zaprojektowane tak, aby utrzymać stały stosunek powierzchni perforacji do powierzchni nieperforowanej. To zapewniło, że materiał użyty do perforowanych kołków będzie stały.

Modele symulacyjne do przewidywania izolacji akustycznej zgodne z normą ISO 10140

Uzyskanie dokładnych modeli symulacyjnych do przewidywania izolacji akustycznej jest trudnym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym kierunkowość źródła, pole akustyczne pomieszczenia źródłowego oraz efekt transmisji bezpośredniej i bocznej. Wykorzystując te czynniki, można opracować efektywny model symulacyjny.

W artykule przedstawiono model symulacyjny do przewidywania izolacyjności akustycznej w oknach otwartych. Model ten bazuje na wcześniejszych pracach. Podjęto w nim również próbę uwzględnienia wpływu zmiany parametrów okna. Został on zwalidowany zarówno dla miejsc pracy jak i ścian zewnętrznych.

Model został zaimplementowany na stacjonarnym komputerze osobistym wyposażonym w procesor Intel Core i7-7700. Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem pamięci RAM o pojemności 16GB. Wyniki są porównywane z danymi eksperymentalnymi.

Rozbudowany model został zwalidowany zarówno dla stanowisk pracy jak i ścian zewnętrznych. Wyniki są w dobrej zgodności z wynikami modelu ISO.

Pomiaru izolacyjności akustycznej okien dokonano w laboratorium przy użyciu wielokanałowego urządzenia pomiarowo-analitycznego. Zmierzono również izolacyjność akustyczną głównej przegrody między biurami. Przegroda ma grubość 0,005 m i współczynnik strat wewnętrznych 0,005 m. Ściana zewnętrzna składa się z okien szklanych i filaru betonowego.

Do pomiaru wskaźnika redukcji dźwięku R wykorzystano dwie komory pogłosowe. W praktyce laboratoryjnej wskaźnik redukcji dźwięku R mierzony jest w pasmach niskich częstotliwości. Jest on podstawowym wskaźnikiem akustycznym. Wyniki uzyskano w różnych laboratoriach. Wykorzystując te dane, otrzymano współczynniki przenoszenia dźwięku dla źródła i odbiornika. Przefiltrowane sygnały są syntetyzowane w odpowiedź impulsową. Odpowiedź impulsowa ma różne szybkości zanikania dla każdego pasma częstotliwości. Wartości te są normalizowane do czasu pogłosu.

Pole źródła jest modelowane jako duża wnęka akustyczna o sztywnych granicach. Pole promieniowania po stronie odbiornika modelowane jest jako wolna przestrzeń ze sztywną przegrodą. Zakłada się, że transmitowana moc akustyczna jest przechwytywana przez przegrodę.

Pełny model wibroakustyczny zawiera istniejące solwery strukturalne. Uwzględnia on również efekt niszy. Model jest zatwierdzony przez porównanie z danymi eksperymentalnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *