Problem odpadów – czyli kilka słów o systemie kanalizacji

Prawdopodobnie największym problemem w naszym dzisiejszym świecie są odpady. Produkujemy tak dużo odpadów, że nasze środowisko jest rujnowane. I nie jest to tylko problem współczesnego świata. Już starożytne cywilizacje borykały się z problemem odpadów.

Przedstawiamy artykuł, który jest owocem wspólnych działań z minox.com.pl

System kanalizacyjny starożytnej Grecji

Zarządzanie zaopatrzeniem w wodę i urządzenia sanitarne było wyzwaniem logistycznym od czasu, gdy zaczęły się rozwijać cywilizacje. Nawet najprostsze systemy były skomplikowane przez geografię, topografię, klimat i strukturę społeczną. Obecnie większość nowoczesnych systemów zarządzania ściekami wywodzi się z technologii starożytnych Greków. Najwcześniejsze udokumentowane próby zarządzania ściekami miały miejsce na prehistorycznej Krecie.

Najwcześniejszą formą pierwotnego oczyszczania była seria dołów, w których usuwano cięższe ciała stałe przed ich usunięciem do naturalnego zbiornika wodnego. Współczesnym odpowiednikiem byłby osadnik, w którym odpady osiadają w zbiorniku pod powierzchnią wody.

System kanalizacji był ważną częścią greckiej cywilizacji. Miasto Ateny posiadało usługi komunalne od V wieku p.n.e. W większych miastach woda była doprowadzana rurociągami z poza miasta. Większość greckich miast nie posiadała jednak linii kanalizacyjnych.

Istniało wiele innych systemów do wyboru, w tym hydrias, które były zlewnią zbierającą wodę poza miastem. W mniejszych miastach kobiety musiały nosić własną wodę, podczas gdy mężczyźni chodzili po ulicy.

Jeśli chodzi o technologię łazienkową, to arystokratą partii była wielostanowiskowa toaleta. Łazienka mogła znajdować się w pobliżu kuchni lub nawet w innym pomieszczeniu. W niektórych domach mogła to być prosta przenośna toaleta, podczas gdy w innych mogła to być wydzielona powierzchnia.

Kanalizacja była również dobrodziejstwem dla gospodarki miasta, gdyż odpady sprzedawano na nawóz. Pod koniec XIX wieku najbardziej rozpowszechnionym rodzajem kanalizacji było szambo, które jest używane do dziś.

System kanalizacyjny jest nieustającym tematem dyskusji. Jednak to studium skupia się na starożytnych ateńskich technologiach zarządzania ściekami i wodą burzową. Ponadto autorzy przedstawiają swoje ustalenia dotyczące obecnych i przyszłych trendów w gospodarce ściekowej i burzowej w Grecji. Poniżej znajdują się linki do odpowiednich źródeł.

W opracowaniu omówiono również charakterystykę hydrauliczną infrastruktury sanitarnej i sposób jej zastosowania we współczesności. Autor stawia tezę, że praktyki opracowane w prehistorycznej Grecji są interesujące dla współczesnych inżynierów ściekowych.

Szamba

Pomimo zalet szamba, problem odpadów w systemie kanalizacyjnym może być ogromnym problemem. Jeśli mieszkasz na wsi i planujesz przeprowadzkę, może się wydawać, że dobrym pomysłem jest budowa szamba i utrzymanie nowego domu poza siecią kanalizacyjną. Jednak te systemy są podatne na problemy i nie zawsze są łatwe do uregulowania.

Szamba są zazwyczaj wykonane z plastiku lub betonu i mogą pomieścić od 4000 do 7500 galonów płynnych odpadów. Niektóre projekty szamb zawierają syfony, które pomagają zapobiegać zatkaniu i pozwalają na odprowadzenie większej ilości płynnych odpadów.

Aby zapobiec przepełnieniu, ważne jest, aby upewnić się, że szambo jest opróżniane okresowo. Należy wypompowywać zbiornik przynajmniej raz na trzy do pięciu lat. Pomaga to zapobiec przelewaniu się odpadów do pola odpływowego, co może spowodować poważne problemy z zanieczyszczeniem środowiska.

W okresach silnych opadów deszczu pole odpływowe może zostać zalane, co prowadzi do zalania podwórka. Może to również powodować spływanie wody do pobliskich zbiorników wodnych. Na szczęście pojawiły się nowe technologie, które mogą pomóc w rozwiązaniu tych problemów.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z szamba, czy z pola rozsączającego, ważne jest, aby pamiętać, że odpady nieulegające biodegradacji mogą zablokować pole rozsączające i zatkać zbiornik. Aby temu zapobiec, należy unikać spłukiwania pieluch, ręczników papierowych i innych produktów nie ulegających biodegradacji. Należy również unikać stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić bakterie potrzebne do rozkładu odpadów w szambie.

W przypadku awarii szamba może być trudno zebrać plony lub działalność komercyjna może być ograniczona. Awaria szamba stanowi również zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ patogeny mogą przedostać się do wód gruntowych.

Problem odpadów w kanalizacji może mieć również wpływ na środowisko, ze względu na metan uwalniany w wyniku rozkładu ścieków. Gaz ten nie pali się, a można go wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Na szczęście nowe technologie septyczne mogą pomóc rozwiązać ten problem na obszarach przybrzeżnych o wyższym poziomie wód gruntowych.

Przepełnienia kanalizacji

Przepełnienia kanalizacji (CSO) występują, gdy ścieki i spływy wody burzowej przekraczają możliwości systemu kanalizacji zbiorczej. Nadmiar wody jest odprowadzany bez oczyszczenia do pobliskiego zbiornika wodnego lub do morza. Może zawierać surowe ścieki, materiały toksyczne, gruz i mikroorganizmy chorobotwórcze. Przepełnienia kanalizacji są szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska. Przepływy ścieków mogą szkodzić środowisku morskiemu, utrudniać żeglugę i ograniczać rekreacyjne wykorzystanie lokalnych zbiorników wodnych.

Połączony system kanalizacyjny to system rur, które zbierają spływy burzowe, ścieki domowe i przemysłowe oraz wodę deszczową. Są one zaprojektowane do obsługi dużych ilości wody podczas ulew i spłukiwania jej nadmiaru do pobliskich strumieni lub rzek. W wielu przypadkach jednak przepustowość kanalizacji kombinowanej jest przekraczana w okresach intensywnych opadów deszczu lub roztopów. Nadmiar wody spływa do strumieni z toksynami, metalami i ludzkimi odpadami.

W latach 70-tych, przepełnienie kanalizacji było odpowiedzialne za dziewięć miliardów galonów surowych ścieków trafiających do jeziora Erie każdego roku. Wraz ze wzrostem populacji Stanów Zjednoczonych, przepustowość kanalizacji zbiorczej stała się przeciążona. Do 2000 roku CSO były odpowiedzialne za połowę tej objętości.

Problem CSO nasilił się w ostatnich latach w wyniku wzrostu ośrodków miejskich. Ten trend przyczynił się do powstania krajowych ram, Polityki Kontroli CSO, która wymaga radykalnej redukcji CSO. Od podmiotów posiadających systemy kanalizacji ogólnospławnej wymaga się wdrożenia opartych na technologii środków kontroli w celu rozwiązania problemu. Pierwsze ogólne zezwolenie Master General Permit zostało wydane przez Departament Jakości Środowiska 1 marca 1995 roku.

Polityka kontroli wymaga, aby permittee opracował krótkoterminowy plan kontroli, który obejmuje kontrole oparte na technologii, i rozpoczął pierwszy element długoterminowego planu kontroli. Przepisy EPA wymagają również minimalnych środków kontroli, które zmniejszają całkowite ładunki zanieczyszczeń związane ze zdarzeniami związanymi z przepełnieniem kanalizacji ogólnospławnej.

Przepływy ścieków mogą przenosić choroby w całym mieście. Mogą one również wypłukiwać szkodliwe mikroby do dróg wodnych, co może prowadzić do zwiększenia powodzi. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia ludzi i życia wodnego, a także przyczyniają się do niebezpiecznych warunków pływania i zamykania plaż. Niektóre gminy wprowadziły ograniczenia w zbieraniu skorupiaków.

Problemy z jakością wody

Czy to odpady przemysłowe czy komunalne, problemy z jakością wody spowodowane przez odpady mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Problemy te mogą prowadzić do chorób i mogą mieć długoterminowe negatywne skutki dla środowiska.

Ustawa o czystej wodzie jest prawem federalnym, które ustanawia ogólnokrajowe podejście do zapewnienia jakości naszych zasobów wodnych. Wymaga również od stanów ustanowienia standardów dla jakości wody. Jakość wody jest określana zarówno przez cechy chemiczne, jak i biologiczne.

Mikroorganizmy takie jak bakterie i pierwotniaki powodują wiele chorób u ludzi i zwierząt. Wiele społeczności na całym świecie jest uzależnionych od wód powierzchniowych jako źródła wody użytkowej.

Chociaż jakość wody poprawiła się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, problemy pozostają. Wiele zakładów przemysłowych produkuje szkodliwe chemikalia, które sprawiają, że woda nie nadaje się do użytku przez ludzi. Powoduje to długoterminowy wpływ na środowisko i może negatywnie wpływać na gospodarkę.

Na jakość wody wpływa wiele czynników, w tym stężenie zanieczyszczeń w wodzie oraz częstotliwość, z jaką ścieki trafiają do źródeł wód powierzchniowych. Problemy z jakością wody spowodowane przez odpady mogą być zarówno krótko- jak i długoterminowe, w zależności od stężenia zanieczyszczeń i składu ścieków.

Mikroorganizmy mogą również powodować różne infekcje, takie jak problemy z pęcherzem i nerkami, i mogą prowadzić do chorób u kobiet w ciąży, małych dzieci i osób starszych. Inne problemy to kwasowość, mętność, twardość i rozpuszczone żelazo.

Problemy z jakością wody spowodowane przez odpady obejmują również stosowanie produktów nie ulegających degradacji, takich jak środki higieny osobistej i śmieci domowe. Wyrzucanie śmieci domowych do oceanów stanowi problem dla wielu krajów na całym świecie.

Ścieki zawierają również mikrozanieczyszczenia, takie jak bakterie, metale ciężkie i radionuklidy. Zanieczyszczenia te mogą mieć wpływ na środowisko i zasoby żywności. Oczyszczanie ścieków jest ważną częścią ochrony środowiska, a często jest pomijane.

Rząd federalny również stoi przed wieloma wyzwaniami, jeśli chodzi o zapewnienie czystej wody dla narodu. Jednym z rozwiązań jest zachęcanie do ponownego wykorzystania ścieków. Innym jest zmniejszenie ilości produkowanych ścieków i poprawa zarządzania ściekami.

Ustawa o czystej wodzie uczyniła również nielegalnym odprowadzanie zanieczyszczeń ze źródeł punktowych. Oznacza to, że ścieki muszą być oczyszczone zanim zostaną wysłane do zwykłej oczyszczalni ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *