Wentylacja naturalna czy z rekuperatorem?

To, czy zdecydujesz się na zainstalowanie w swoim domu wentylacji naturalnej czy rekuperatora, zależy od wielu czynników, w tym od wielkości i układu domu. Możesz również rozważyć koszt wentylacji mechanicznej.

Wentylacja hybrydowa

Oprócz tego, że wentylacja hybrydowa z rekuperatorem jest skuteczną strategią oszczędzania i odzyskiwania energii, pomaga również utrzymać komfortową temperaturę wewnątrz budynku przez cały rok. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów wentylacyjnych, hybrydowe systemy wentylacyjne pozwalają na większy ruch powietrza i zmniejszają ilość urządzeń mechanicznych wymaganych w budynku.

W efekcie wentylacja hybrydowa z rekuperatorem pozwala również na zmniejszenie kosztów energii, zwłaszcza ilości energii elektrycznej potrzebnej do działania systemu wentylacyjnego. Rekuperator, będący przeciwprądową nagrzewnicą wstępną powietrza, odzyskuje energię z powietrza, aby później ponownie ją wykorzystać.

Rekuperator posiada kilka obiegów cieczowych ułożonych w schodkowych rzędach. Metoda ta jest szczególnie wydajna w budynku, w którym temperatury zewnętrzne i wewnętrzne są bardzo zróżnicowane. Rekuperator posiada również wymiennik ciepła.

Rekuperator, jak każde inne urządzenie mechaniczne lub elektryczne, może nie działać w pełni swoich możliwości w każdych warunkach. Jednak idealny rekuperator powinien być w stanie zapewnić najlepsze podgrzanie przy najniższych kosztach. Osiąga się to poprzez dokładne oszacowanie temperatury wejściowej gazu odpadowego.

Wielkość rekuperatora jest proporcjonalna do jego całkowitego współczynnika przenikania ciepła. Ważne jest również uwzględnienie rodzaju materiału, z którego wykonane są rury – cytat ten jest efektem dociekań zespołu serwisu marketingwpraktyce.pl. Na przykład rury w rekuperatorach są zazwyczaj wykonane z miedzi.

Idealny rekuperator powinien być energooszczędny i bezpieczny w eksploatacji w każdych warunkach. Powinien również być w stanie zapewnić najwyższe podgrzanie przy najniższych kosztach. Ogólnie rzecz biorąc, rekuperatory metalowe są bardziej energooszczędne niż rekuperatory murowane. Mają też niższą temperaturę graniczną.

Technologia rekuperatora jest oparta na przemyśle HVAC i obejmuje kilka obiegów cieczowych ułożonych w konfiguracji szeregów schodkowych. Taka konstrukcja pozwala na elastyczną instalację. Rekuperator posiada wymiennik ciepła i element DESICA, który zawiera materiał absorbujący wodę. Element DESICA może być dostosowany do indywidualnych potrzeb w zakresie wilgotności i temperatury.

Dodatkowo system e-stack jest również systemem odzysku energii, który dostarcza świeże powietrze i monitoruje poziom CO2. Odbywa się to dzięki inteligentnemu systemowi sterowania, który łączy centralę wentylacyjną połączoną z geotermalnym systemem odzysku energii. System ma kilka trybów pracy, w tym tryb free-cooling, który zapewnia wentylację mechaniczną kilku obszarów budynku.

Koszty wentylacji mechanicznej

Oddziały intensywnej terapii (ICU) są największymi klinicznymi centrami kosztów w szpitalach. Charakteryzują się długim czasem pobytu i dużym zużyciem leków. Koszty wentylacji mechanicznej stanowią znaczną część kosztów oddziału intensywnej terapii. Jednak niewiele wiadomo na temat kosztów wentylacji mechanicznej w przeliczeniu na dzień pobytu na OIT.

Celami badania było określenie kosztów wentylacji mechanicznej w zaostrzeniach POChP oraz identyfikacja czynników związanych z wysokimi kosztami. W badaniu wykorzystano retrospektywną analizę kohortową NDCHealth’s Hospital Patient Level Database. Do badania włączono łącznie 10 637 dorosłych pacjentów.

Pacjenci wentylowani mechanicznie mieli znacząco wyższe koszty niż pacjenci, którzy nie otrzymali wentylacji. Mieli oni dłuższy czas pobytu w szpitalu i 1,6 razy częściej ponosili wyższe koszty leków. Wielkość wzrostu kosztów była jednak zależna od choroby podstawowej pacjenta.

Pacjenci z chorobą układu oddechowego mieli najwyższe koszty. Koszty były najniższe dla pacjentów z chorobami układu krążenia. Dla pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego koszty były niesystematyczne.

Koszty wentylacji mechanicznej u pacjentów z COVID-19 były pięciokrotnie wyższe niż u pozostałych pacjentów. Jednak pacjenci z chorobami układu oddechowego mieli niższe koszty, gdy nie byli wentylowani. Jednak pacjenci wentylowani mechanicznie mieli wyższe wskaźniki śmiertelności. Pacjenci mieli wyższe wskaźniki tracheostomii i mieli większe zapotrzebowanie na dodatkowe leki.

Pacjenci z COVID-19 wymagają mechanicznej wentylacji przez dłuższy czas niż pacjenci z innymi chorobami. Jednak ogólny koszt wentylacji mechanicznej był stosunkowo niski. Koszt jednego dnia pobytu na oddziale intensywnej terapii z wentylacją wynosił 1590 EUR, co było podobne do kosztu jednego dnia pobytu na oddziale intensywnej terapii bez wentylacji.

Wyniki badania podkreślają znaczenie wentylacji mechanicznej w kosztach oddziału intensywnej terapii. Wskazują również na potrzebę dalszych badań nad kosztami wentylacji mechanicznej w przeliczeniu na dzień pobytu w OIT. Ponadto, potrzebne są dalsze badania w celu określenia czynników, które prowadzą do wyższych kosztów.

Koszty wentylacji mechanicznej powinny być brane pod uwagę przy szacowaniu ekonomicznego obciążenia chorobą. Wzrost kosztów związanych z wentylacją mechaniczną wynika w dużej mierze z wykorzystania zasobów. Pacjenci wymagający wentylacji mechanicznej stanowią dużą część wszystkich pacjentów oddziałów intensywnej terapii.

Skuteczność naturalnej wentylacji w gorącym klimacie

Wykorzystanie naturalnej wentylacji do umiarkowanej temperatury powietrza w pomieszczeniach jest realną opcją dla domów bez klimatyzacji. Metoda ta może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i osadzanie się w pomieszczeniach szkodliwych cząstek stałych. Konkretny projekt systemu naturalnej wentylacji będzie zależał od rodzaju budynku i lokalnego klimatu. Skuteczność naturalnej wentylacji zależy od takich czynników jak prędkość powietrza, rozkład ciśnienia i lokalne warunki mikroklimatyczne. W idealnej sytuacji projekt budynku powinien minimalizować wpływy zewnętrzne na wydajność systemu wentylacji naturalnej.

Ilość naturalnej wentylacji, jakiej potrzebuje budynek, będzie zależała od ilości dostępnych okien, wielkości okien i rozmieszczenia otworów w budynku. Najbardziej powszechną metodą wentylacji jest wentylacja jednostronna, w której powietrze jest dostarczane i odprowadzane z tego samego otworu. Jednak takie podejście może nie zapewnić najlepszego komfortu cieplnego. Optymalny system wentylacji jest zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować mieszanie się powietrza w pomieszczeniu.

Naturalna wentylacja jest najbardziej efektywna w suchym klimacie i przy umiarkowanej pogodzie. W klimacie umiarkowanym, naturalna wentylacja z kontrolą opartą na regułach może zmniejszyć zużycie energii na chłodzenie. Jednak techniki te mogą być trudne do jednoczesnego wdrożenia. Aby zmaksymalizować wydajność systemu naturalnej wentylacji, przegrody zewnętrzne budynku powinny mieć otwory zarówno po stronie nawiewnej jak i wywiewnej. Otwory te powinny być umieszczone wysoko nad wlotem i wylotem, a okna powinny być obsługiwane przez mieszkańców.

Na skuteczność naturalnej wentylacji mogą wpływać również inne czynniki zewnętrzne. Na przykład, prędkość wiatru uderzającego w budynek może się drastycznie różnić w zależności od lokalnej topografii i roślinności. Lokalizacja wiatrochronów może powodować wtłaczanie powietrza do budynku przez okna. Orientacja okien może również wpływać na skuteczność naturalnej wentylacji. Na przykład okna skierowane pod wiatr stworzą naturalny efekt podciśnienia i wyciągną powietrze z budynku. Jednak efekt ten jest mniej skuteczny, gdy okna znajdują się we wnętrzu budynku.

W gorącym klimacie potrzebne jest mechaniczne chłodzenie, aby kontrolować temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Jednak trudno jest kontrolować komfort termiczny źle zaprojektowanych budynków z naturalną wentylacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *